Medycyna pracy

recepcja:

Dokumenty do pobrania

BADANIA ORZECZNIKA MEDYCYNY PRACY WYKONUJEMY:

Dom Medyczny JAGIELLOŃSKA
Gdańsk, ul. Jagiellońska 7
lek. Anna Roszkowska czwartek

piątek

16:00-18:00

7:30-10:00

 

Dom Medyczny ŚWIĘTOKRZYSKA
Gdańsk, ul. Świętokrzyska 4
lek. Aneta Bardoń – Błaszkowska środa 15:30-18:30
Dom Medyczny Żukowo
ul.Gdańska 14 D
lek. Anna Roszkowska czwartek  

12:00-14:30

 

LABORATORIUM:

Dom Medyczny KOŁOBRZESKA
Gdańsk, ul. Kołobrzeska 46
poniedziałek – piątek 7:00 – 15:00

PUNKTY POBORU KRWI – gabinety zabiegowe:

Dom Medyczny ABRAHAMA
Gdańsk, ul. Abrahama 25
poniedziałek,wtorek,
czwartek, piątek
7:30 – 8:30
Dom Medyczny BIWAKOWA
Gdańsk, ul. Biwakowa 3
poniedziałek – piątek 7:00 – 8:15
Dom Medyczny GDYŃSKA
Gdańsk, ul. Gdyńska 1
poniedziałek – piątek 7:00 – 8:30
Dom Medyczny JAGIELLOŃSKA
Gdańsk, ul. Jagiellońska 7
poniedziałek – piątek 7:00 – 8:30
Dom Medyczny KILIŃSKIEGO
Gdańsk, ul. Kilińskiego 34
poniedziałek – piątek 7:00 – 8:30
Dom Medyczny KOŁOBRZESKA
Gdańsk, ul. Kołobrzeska 46
poniedziałek – piątek 7:00 – 8:30
Dom Medyczny OTOMIŃSKA
Gdańsk, ul. Otomińska 15c
poniedziałek – piątek 7:00 – 8:30
Dom Medyczny POLANKI
Gdańsk, ul. Polanki 7
poniedziałek – piątek 7:00 – 8:30
Dom Medyczny ŚWIĘTOKRZYSKA
Gdańsk, ul. Świętokrzyska 4
poniedziałek – piątek 7:00 – 8:30
Dom Medyczny ŻUKOWO
Żukowo, ul. Gdańska 14 D
poniedziałek – piątek 7:00 – 8:30

RTG:

Dom Medyczny JAGIELLOŃSKA
Gdańsk, ul. Jagiellońska 7
poniedziałek – piątek 7:00 – 18:30
Dom Medyczny ŚWIĘTOKRZYSKA
Gdańsk, ul. Świętokrzyska 4
poniedziałek – piątek 7:00 – 18:30
Dom Medyczny Otomińska
Gdańsk, ul. Otomińska 15c
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
  7:30 – 14:00
7:30 – 17:00
12:00 – 19:00
7:30 – 14:30
7:30 – 15:00
Dom Medyczny Żukowo
Żukowo, ul. Gdańska 14 D
poniedziałek – piątek 7:00 – 18:30

W ramach poradni medycyny pracy świadczymy profilaktyczną opiekę medyczną w zakresie:

 • badania wstępne – przed zatrudnieniem; po zmianie stanowiska pracy lub jeżeli występują nowe zagrożenia i czynniki szkodliwe;
 • badania okresowe – obowiązuje osoby pracujące już na danym stanowisku – przed zakończeniem ważności poprzedniego orzeczenia;
 • badania kontrolne – obowiązkowo przed ponownym rozpoczęciem pracy przez pracownika, który był na zwolnieniu lekarskim dłużej
  niż 30 dni;
 • badania do celów sanitarno – epidemiologicznych;
 • badania psychomotoryczne dla pracujących na wysokościach, operatorów wózków widłowych i maszyn, kierowców wszystkich kategorii.

Zgodnie z zapisami ustawy o służbie medycyny pracy z dnia 27 czerwca 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 96 poz. 593, z póź.zm) badania profilaktyczne powinny być przeprowadzone przez podmiot, z którym pracodawca ma zawartą umowę na czas nie krótszy niż rok – zaświadczenie lekarskie wystawione bez umowy jest nieważne.

Od dnia 1.04.2015 r. Ministerstwo Zdrowia i Opieki społecznej ściśle określa nowy wzór skierowania na badania profilaktyczne,  opisujący warunki pracy uwzględniający informacje o czynnikach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz uciążliwych związanych ze stanowiskiem pracy.

Wykaz czynników szkodliwych do pobrania tutaj >>>

Pracodawca zobowiązany jest do wystawienia skierowania w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje osoba kierowana na badania, a drugi lekarz orzecznik.

W nowym druku nie zostały uwzględnione badania do celów sanitarno – epidemiologicznych, dlatego w razie potrzeby prosimy o dopisanie, że takie badanie ma zostać wykonane. Tak samo należy postąpić w przypadku, kiedy Pracodawca zleca Pracownikowi dodatkowe badania np. rtg czy badania laboratoryjne.

Prawidłowo wypełnione skierowanie powinno:

 • być czytelne,
 • zawierać dane: nazwisko, imię, PESEL, adres,
 • zawierać wszystkie dane i informacje o stanowisku pracy pracownika (czynniki ryzyka pomocne przy opisywaniu stanowiska pracy),
 • być opatrzone wymaganymi pieczątkami (pieczęć firmy z REGONEM) oraz podpisem osoby upoważnionej do wystawienia skierowania.

W celu otrzymania szczegółowej oferty oraz podpisania umowy, prosimy o kontakt:

       Maja Kierul

nr tel. kom. 531 576 443 poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz.: 8:00 – 13:00 oraz w środy w godz.: 13:00 – 18:00

e-mail: medycynapracy@ncm.com.pl

Top