Medycyna pracy

recepcja:

Dokumenty do pobrania

UWAGA!
Uprzejmie informujemy, że z dniem  30 kwietnia 2020 r. poradnia Medycyny Pracy kończy działalność.
W związku z powyższym nie są zawierane nowe umowy.
W razie pytań prosimy o kontakt:
1.tel: 58 763 90 01
od poniedziałku do piątku w godz.
8:00-15:00 
2. tel. 531 576 443
poniedziałek, wtorek, piątek w godz. 8:00-13:00,
środa w godz. 13:00-18:00
czwartek w godz. 15:00-18:00   

e-mail: medycynapracy@ncm.com.pl

Wykaz czynników szkodliwych do pobrania tutaj >>>

Pracodawca zobowiązany jest do wystawienia skierowania w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje osoba kierowana na badania, a drugi lekarz orzecznik.

W nowym druku nie zostały uwzględnione badania do celów sanitarno – epidemiologicznych, dlatego w razie potrzeby prosimy o dopisanie, że takie badanie ma zostać wykonane. Tak samo należy postąpić w przypadku, kiedy Pracodawca zleca Pracownikowi dodatkowe badania np. rtg czy badania laboratoryjne.

Prawidłowo wypełnione skierowanie powinno:

  • być czytelne,
  • zawierać dane: nazwisko, imię, PESEL, adres,
  • zawierać wszystkie dane i informacje o stanowisku pracy pracownika (czynniki ryzyka pomocne przy opisywaniu stanowiska pracy),
  • być opatrzone wymaganymi pieczątkami (pieczęć firmy z REGONEM) oraz podpisem osoby upoważnionej do wystawienia skierowania.
Top