E-recepty

Nazwa leku * Dawka * Dawkowanie (np. 3 x 1 tabl.) * Ilość opakowań *
1
1

Wypełnić, tylko jeśli dotyczy!

Nie mogę odebrać e-recepty osobiście i upoważniam do jej odbioru:

Top