Dokumenty do pobrania

Jeśli chcesz zamówić receptę:

kliknij i wypełnij: Elektroniczny wniosek na e-receptę

Zamów leki raz i wykupuj spokojnie przez cały rok!

Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość zamówienia leków stałych na okres 12 miesięcy i realizacji recepty częściowo (np. co miesiąc). Wystarczy w zamówieniu wpisać liczbę opakowań na potrzebny okres (6 miesięcy, 12 miesięcy), następnie w ciągu 30 dni zgłosić się do wybranej przez siebie apteki i rozpocząć realizację recepty. Receptę można realizować wykupując lek co miesiąc 1 opakowanie lub więcej, jeżeli jest taka potrzeba. Jednorazowo maksymalnie można wykupić leki na 6 miesięcy.
Postępowanie takie pozwoli Państwu skrócić czas oczekiwania na receptę, a lekarzowi oszczędzić czas na pracę administracyjną i poświęcić go leczeniu pacjentów.
Lekarz zawsze ma prawo wystawić receptę na inny okres niż proponowany w zamówieniu.

Podane w formularzu dane osobowe będą przetwarzane tylko przez personel Domu Medycznego w celu realizacji zamówionej przez Państwa recepty.


Jeśli chcesz się zapisać do lekarza, pielęgniarki lub położnej w jednym z naszych Domów Medycznych:

kliknij, wydrukuj, wypełnij i zostaw w recepcji Domu Medycznego:
Deklaracja Wyboru Lekarza

Deklaracja Wyboru Pielęgniarki

Deklaracja Wyboru Położnej

Zgodnie z obowiązującymi przepisami deklaracje: wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej POZ można złożyć:
– osobiście – po wdrukowaniu i wypełnieniu dokumentu lub – elektronicznie – przez portal rządowy:  https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta


Jeśli chcesz upoważnić osobę do swojej dokumentacji medycznej, odbioru wyników badań lub informacji na temat stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeniach medycznych:

Kliknij, wydrukuj, wypełnij i zostaw w recepcji Domu Medycznego:
Oświadczenie pacjenta do upoważnienia wymienionej osoby do uzyskania dostępu do: dokumentacji medycznej, odbioru wyników badań, informacji n.t. stanu zdrowia, udzielonych świadczeń medycznych.

Top