Nasze placówki

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informujemy, że planowane jest brakowanie dokumentacji medycznej pacjentów Nadmorskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o., dla której ostatni wpis został sporządzony w 1999 roku. Osoby zainteresowane odbiorem oryginału dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia tj. pacjent, jego przedstawiciel ustawowy, bądź osoba upoważniona przez pacjenta, będą mogły odebrać wymienioną dokumentację po uprzednim złożeniu wniosku do dnia 30 kwietnia 2021 roku w wybranym Domu Medycznym. Po upływie ww. terminu dokumentacja medyczna zostanie zniszczona, a jej odbiór nie będzie już możliwy (podstawa prawna: art. 29 ust. 2 Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).

 

Top