Diagnostyka kardiologiczna

Dom Medyczny „Kołobrzeska”

80-394 Gdańsk-Przymorze, ul. Kołobrzeska 46
ZOBACZ NA MAPIE

recepcja:

58 763 96 00

Zapraszamy od

poniedziałku do piątku

w godz. 8.00-18.00

Dom Medyczny „Świętokrzyska”

80-180 Gdańsk-Orunia Górna ul. Świętokrzyska 4
ZOBACZ NA MAPIE

recepcja:

58 763-98-00

Zapraszamy od

poniedziałku do piątku

w godz. 8.00-18.00

Wykonujemy następujące badania:

Badanie echokardiograficzne – to obrazowanie serca i przepływów krwi w sercu przy użyciu technologii ultradźwiękowej i efektu Dopplera.

Badanie wykonywane jest w poradni kardiologicznej w Domu Medycznym , „Kołobrzeska”, „Świętokrzyska”i „Żukowo”. Badania są wykonywane na aparatach GE Vivid S60.

Badanie EKG – elektrokardiografia to badanie czynności elektrycznej serca. Analiza krzywych z poszczególnych elektrod pozwala wykryć nieprawidłowości pracy serca, skontrolować wszczepione urządzenia (np. rozruszniki), czy monitorować działanie leków. W poradniach kardiologicznych używamy 12-kanałowych aparatów AsCard Gray.

Próba wysiłkowa (test obciążeniowy na bieżni ruchomej) – to badanie zmian w EKG pod wpływem wysiłku (marsz na bieżni ruchomej). Badanie najczęściej wykonuje się w celu:

  • diagnostyki bólów w klatce piersiowej
  • diagnostyki zmian w EKG spoczynkowym określane jako „niespecyficzne”
  • oceny zaawansowania choroby niedokrwiennej serca
  • oceny skuteczności leczenia choroby niedokrwiennej serca
  • kwalifikacji do koronarografii
  • diagnostyki zaburzeń rytmu serca

 

Holter EKG – to badanie EKG rejestrowane przez całą dobę w celu wykrycia zaburzeń rytmu serca, ewentualnych epizodów niedokrwienia serca, a także w diagnostyce omdleń czy ocenie sprawności rozrusznika. Szczególnie pomocna w diagnostyce jest ta część badania, która odbywa się podczas snu. Badanie jest całkowicie bezbolesne, nieinwazyjne. Do skóry klatki piersiowej przylepione są elektrody, które są podłączone do niewielkiego urządzenia. Do badania używane są aparaty firmy Schiller.

Holter RR – to całodobowe badanie ciśnienia tętniczego, które pozwala na określenie profilu zmian ciśnienia w ciągu doby, w tym określenie wartości ciśnienia podczas snu. Pozwala to na m.in. na rozstrzygnięcie, czy w przypadkach wątpliwych należy rozpoznać nadciśnienie. Ponadto dzięki badaniu można również monitorować skuteczność włączonego leczenia. Pomiary ciśnienia są wykonywane automatycznie w regularnych odstępach czasu (zwykle co 15 min. w dzień i co 30 min. w nocy). Do badania używane są aparaty firmy Schiller.

Top