Diagnostyka okulistyczna

Nadmorskie Centrum Medyczne

ZOBACZ NA MAPIE

recepcja:

DM Polanki –
58 763 97 00
DM Świętokrzyska- 58 763 98 00
DM Otomińska – 58 763 94 00

Wykonujemy następujące badania:

  • Badanie pola widzenia (perymetria) – to badanie obszaru widzenia oka. Stwierdzenie ograniczenia lub ubytków w polu widzenia może świadczyć o chorobie lub innych zaburzeniach, a także może mieć znaczenie dla bezpieczeństwa obsługi maszyn i pojazdów.

(DM „Polanki, DM Świętokrzyska, DM „Otomińska”)

  • Ciśnienie wewnątrzgałkowe (tonometria) – to badanie przeprowadzane w diagnostyce i monitorowaniu leczenia jaskry, a także przy kwalifikacji i po zabiegach okulistycznych. Najczęściej pomiar jest wykonywany specjalnym aparatem metodą bezkontaktową poprzez „dmuchnięcie” sprężonym powietrzem i zmierzeniem ugięcia rogówki. Przy badaniu nie jest konieczne znieczulenie, ani specjalne przygotowanie.

(DM „Polanki, DM Świętokrzyska, DM „Otomińska”)

  • Pachymetria – badanie najczęściej łączone z pomiarem ciśnienia wewnątrzgałkowego służące do pomiaru grubości rogówki. Jest to badanie wykorzystywane w diagnostyce jaskry.

(DM Polanki, DM „Świętokrzyska”, DM „Otomińska”)

  • Badanie OCT (optyczna tomografia koherencyjna) – jest to nieinwazyjne, bezbolesne i bezpieczne badanie pozwalające na ocenę przedniej i tylnej części gałki ocznej, w tym plamki żółtej, nerwu wzrokowego i siatkówki. Najczęstszymi wskazaniami jest diagnostyka i monitorowanie zmian cukrzycowych w siatkówce oka, zmian w plamce, jaskry i innych schorzeń. Nowoczesne aparaty OCT mogą z powodzeniem zastąpić również inne badanie stosowane w diagnostyce i monitorowaniu jaskry – GDx (czyli pomiar grubości warstwy włókien nerwowych siatkówki). Badanie wykonywane są aparatem Haidelberg Engineering Spectralis.

(DM „Polanki”, DM „Otomińska”)

  • Angiografia fluoresceinowa – to badanie polegające na wykonaniu serii fotografii dna oka po dożylnym podaniu środka cieniującego (fluoresceiny). Wykrycie wypływu środka cieniującego poza naczynie wskazuje na stan chorobowy. Badanie wykonuje się w przypadku podejrzenia występowania powikłań cukrzycy, chorób degeneracyjnych plamki (w tym AMD), a także do różnicowania przyczyn obrzęku plamki.

(DM „Polanki”)

Top