Ośrodek Medycyny Podróży

Certyfikowany Ośrodek Medycyny Podróży

 

Świadczenia oraz obsługę w centrum realizuje dr Barbara Białynicka – Birula – lekarz pediatra,
posiadający certyfikaty z wakcynologii oraz kwalifikacji do szczepień osób wyjeżdżających za granicę.

 

Poradnia Szczepień Ochronnych:

Do poradni mogą się zgłaszać dzieci pod opieką rodziców lub dorośli z problemami z zakresu:

  • trudności w realizacji kalendarza szczepień – indywidualny kalendarz szczepień
  • konsultacje w przypadku szczepień osób z chorobami przewlekłymi – choroby hematologiczne, stan przed planowaną splenektomią, po splenektomii, choroby przebiegające z zaburzeniem odporności, choroby nerek, układu oddechowego i układ krążenia, inne choroby przewlekłe
  • konsultacje w przypadku szczepień przed planowaną ciążą
  • konsultacje dotyczące szczepień u osób starszych

Szczepienia i poradnictwo związane z wyjazdem za granicę i koniecznym przygotowaniem zdrowotnym:

 

  • kwalifikacja i szczepienia przed podróżą – szczepienia przeciwko wzw A i wzw B, durowi brzusznemu, błonicy, tężcowi, poliomyelitis, japońskiemu zapaleniu mózgu, kleszczowemu zapaleniu mózgu
  • szczepieniem przeciwko żółtej gorączce – Międzynarodowa Książeczka Szczepień
  • kwalifikacja i szczepienie dzieci wyjeżdżających za granicę
  • profilaktyka przeciw malaryczna
  • wskazówki w przygotowaniu apteczki podróżnika
  • zasady profilaktyki zdrowotnej w podróży i kraju docelowym

 

Centrum posiada Certyfikat Polskiego Towarzystwa Medycyny Morskiej, Tropikalnej i Podróży oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego. 

W Domu Medycznym prowadzone jest doradztwo w zakresie programu „Bezpieczny partner w podróży” –

we współpracy z biurami turystycznymi.

Porady lekarskie oraz doradztwo są realizowane w Domu Medycznym „Kołobrzeska

Gdańsk-Przymorze, ul. Kołobrzeska 46, w środy w godz.: 18.00-19.00

tel.: 58 763-96-20

Top