praca

Osoba składająca CV może skorzystać z gotowego formularza znajdującego się tutaj    >>>>

Osoba biorąca udział w procesie rekrutacji proszona jest o zawarcie w CV następujących informacji:

  1. imię (imiona), nazwisko
  2. data urodzenia
  3. dane kontaktowe
  4. wykształcenie
  5. kwalifikacje zawodowe
  6. przebieg dotychczasowego zatrudnienia
  7. w przypadku zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji (przez okres nie dłuższy niż 2 lata od momentu wyrażenia zgody), prosimy o zamieszczenie w CV następującego oświadczenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Nadmorskie Centrum Medyczne Sp. z o.o., z siedzibą 80-457 Gdańsk, ul. Majewskich 26, dla przyszłych procesów rekrutacyjnych, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

Jednocześnie prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych do celów rekrutacji.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych dla celów rekrutacji

OFERTA PRACY DLA LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Nadmorskie Centrum Medyczne Spółka z o.o. w Gdańsku zatrudni na umowę o pracę lub w innej formie:

do Domu Medycznego „Polanki”:
lekarza do poradni POZ uprawnionego do zbierania deklaracji

do Domu Medycznego „Gdyńska”:
lekarza do poradni POZ uprawnionego do zbierania deklaracji

do Domu Medycznego „Kołobrzeska”:
lekarza do poradni POZ uprawnionego do zbierania deklaracji

do Domu Medycznego „Kilinskiego”:
lekarza do poradni POZ

Więcej informacji pod nr tel.: 58 763 90 01, od pon. do pt. w godz.: 7.30 – 15.00. Zgłoszenia proszę przesyłać drogą elektroniczną na adres: ncm@ncm.com.pl

Nadmorskie Centrum Medyczne Spółka z o.o. w Gdańsku zatrudni na umowę o pracę lub w innej formie lekarza pediatrę
do Domu Medycznego „Otomińska” oraz do Domu Medycznego „Żukowo”
Atrakcyjne warunki finansowe.Więcej informacji pod nr tel.: 58 763 90 01, od pon. do pt. w godz.: 7.30 – 15.00. Zgłoszenia proszę przesyłać drogą elektroniczną na adres: ncm@ncm.com.pl

Nadmorskie Centrum Medyczne Spółka z o.o. w Gdańsku zatrudni na umowę o pracę lub w innej formie lekarza okulistę
do Domu Medycznego „Otomińska”, „Świętokrzyska” oraz do Domu Medycznego „Polanki”
Atrakcyjne warunki finansowe.Więcej informacji pod nr tel.: 58 763 90 01, od pon. do pt. w godz.: 7.30 – 15.00. Zgłoszenia proszę przesyłać drogą elektroniczną na adres: ncm@ncm.com.pl

Nadmorskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Gdańsku, podejmie współpracę z lekarzem neurologiem lub lekarzem  w trakcie specjalizacji z neurologii. Atrakcyjne warunki finansowe.
Tel. 58 763 90 31 Zgłoszenia proszę przesyłać drogą elektroniczną na adres: ncm@ncm.com.pl

Nadmorskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Gdańsku, podejmie współpracę z lekarzem specjalistą psychiatrą w DM „Świętokrzyska” i „Żukowo”.
Tel. 58 763 90 01   Zgłoszenia proszę przesyłać drogą elektroniczną na adres: ncm@ncm.com.pl

Nadmorskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Gdańsku, podejmie współpracę z lekarzem dermatologiem.
Tel. 58 763 90 01   Zgłoszenia proszę przesyłać drogą elektroniczną na adres: ncm@ncm.com.pl

Nadmorskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Gdańsku, podejmie współpracę z lekarzami radiologii, wykonującymi badania USG, opisy MRI, TK oraz badania klasyczne.
Możliwość pracy w piątki i soboty.
Tel. 58 763 90 01   Zgłoszenia proszę przesyłać drogą elektroniczną na adres: ncm@ncm.com.pl


OFERTA PRACY DLA LEKARZA W PORADNI DZIECIĘCEJ

Nadmorskie Centrum Medyczne Spółka z o.o. w Gdańsku zatrudni na umowę o pracę:
specjalistę medycyny rodzinnej
pediatrę lub specjalistę pediatrę

Praca od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30-15.00 lub 10.30-18.00
bardzo dobre wynagrodzenie.
Bogaty pakiet socjalny.

Więcej informacji pod nr tel.: 58 763 90 01, od pon. do pt. w godz.: 7.30 – 15.00. Zgłoszenia proszę przesyłać drogą elektroniczną na adres: ncm@ncm.com.pl

OFERTA PRACY DLA POŁOŻNEJ

Więcej informacji pod nr tel.: 58 763 90 31, od pon. do pt. w godz.: 7.30 – 15.00. lub pod nr tel. 501 316 535. Zgłoszenia proszę przesyłać drogą elektroniczną na adres: ncm@ncm.com.pl

OFERTA PRACY DLA PIELĘGNIARKI W PORADNI DZIECKA ZDROWEGO

Nadmorskie Centrum Medyczne Spółka z o.o. w Gdańsku zatrudni:

do Domu Medycznego „Świętokrzyska”:
pielęgniarkę do poradni pediatrycznej – dziecka zdrowego – wymagany kurs szczepień ochronnych.

Więcej informacji pod nr tel.: 58 763 90 31, od pon. do pt. w godz.: 7.30 – 15.00. Zgłoszenia proszę przesyłać drogą elektroniczną na adres: ncm@ncm.com.pl

OFERTA PRACY DLA PIELĘGNIARKI ŚRODOWISKOWO – RODZINNEJ

Nadmorskie Centrum Medyczne Spółka z o.o. w Gdańsku zatrudni na umowę o pracę:

do Domu Medycznego „Biwakowa”:
pielęgniarkę środowiskowo-rodzinną

do Domu Medycznego „Otominska”:
pielęgniarkę środowiskowo – rodzinną

Więcej informacji pod nr tel.: 58 763 90 31, od pon. do pt. w godz.: 7.30 – 15.00. Zgłoszenia proszę przesyłać drogą elektroniczną na adres: ncm@ncm.com.pl

OFERTA PRACY DLA PRACOWNIKA OBSŁUGI GOSPODARCZEJ

Nadmorskie Centrum Medyczne Spółka z o.o. w Gdańsku zatrudni :

do Oddziału Szpitala Jednodniowego:
osobę do obsługi gospodarczej

Więcej informacji pod nr tel.: 58 763 90 30, od pon. do pt. w godz.: 7.30 – 15.00. Zgłoszenia można przesyłać drogą elektroniczną na adres: ncm@ncm.com.pl

 

Top