Nocna i świąteczna opieka zdrowotna


Teleplatforma Pierwszego Kontaktu (TPK) tel. 800 137 200 –  bezpłatny numer TPK, pod którym można otrzymać niezbędną pomoc medyczną (w formie telekonsultacji) poza godzinami pracy poradni POZ (tj. w godz. od 18.00 do 8.00 w dni powszednie oraz całodobowo w dni wolne od pracy). Z platformy mogą korzystać również osoby niesłyszące. Porady udzielane są w języku polskim, angielskim i ukraińskim, a także w języku migowym (po wypełnieniu formularza). Podczas teleporady jest możliwość uzyskania e-recepty, e-skierowania lub e-zwolnienia.

Telefoniczna Informacja Pacjenta (TIP)  tel. 800 190 590 – bezpłatna, całodobowa infolinia udzielająca informacji w zakresie m.in. adresów i telefonów do poradni nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Poradnie nocna i świątecznej opieki zdrowotnej udzielają świadczeń w godzinach od 18.00 do 8.00 w dni powszednie oraz całodobowo w dni wolne od pracy.

Pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza/pielęgniarki POZ złożył swoją deklarację.

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:

  • nagłego zachorowania;
  • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;
  • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni POZ może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Lista poradni nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w województwie pomorskim jest dostępna tutaj.


Top