Szczepienia przeciwko Covid-19


Uprzejmie prosimy przed przybyciem na szczepienie pobrać i wypełnić poniższy kwestionariusz dotyczący Państwa stanu zdrowia.

Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed każdym szczepieniem osoby dorosłej przeciw COVID-19


Uprzejmie informujemy, że uprawnienia dla osób z grupy poniżej 60 r.ż. do wcześniejszego szczepienia przeciwko COVID będą mieli wyłącznie chorzy:

  • dializowani,
  • z chorobą nowotworową w trakcie leczenia do roku, licząc od dnia ostatniej hospitalizacji do dnia podania pierwszej dawki szczepionki przeciwko COVID-19,
  • w trakcie przewlekłej wentylacji mechanicznej,
  • po przeszczepieniu komórek, tkanek i narządów.

Inne choroby przewlekłe nie uprawniają do uzyskania wcześniejszych terminów szczepień.


TRANSPORT NA SZCZEPIENIE DLA WYBRANYCH OSÓB >>>>


Planowane etapy szczepień przeciwko COVID – zgodnie z Narodowym Programem Szczepień

Etap 0 (w trakcie realizacji)

pracownicy sektora ochrony zdrowia (w tym wykonujący indywidualną praktykę)

pracownicy Domów Pomocy Społecznej

pracownicy Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej

personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych, w tym stacjach sanitarno-epidemiologicznych.

Etap I (w trakcie realizacji)

pensjonariusze Domów Pomocy Społecznej oraz Zakładów Opiekuńczo Leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych i innych miejsc stacjonarnego pobytu

osoby powyżej 60. roku życia w kolejności od najstarszych

służby mundurowe

nauczyciele

Szczegóły kolejnych etapów w tym II i III, będą wynikały z wniosków z procesu szczepień przeprowadzonego na pierwszym etapie.

Etap II

osoby w wieku poniżej 60. roku życia z chorobami przewlekłymi zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19, albo w trakcie diagnostyki i leczenia, wymagającego wielokrotnego lub ciągłego kontaktu z placówkami ochrony zdrowia

osoby bezpośrednio zapewniające funkcjonowanie podstawowej działalności państwa i narażone na zakażenie ze względu na częste kontakty społeczne

Etap III

przedsiębiorcy i pracownicy sektorów zamkniętych na mocy rozporządzeń ws. ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii,

powszechne szczepienia pozostałej części populacji dorosłej

MAPA PUNKTÓW SZCZEPIEŃ >>>>

 

Top