Nadmorskie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

 

Siedziba Spółki:
80-457 Gdańsk-Zaspa ul. Majewskich 26
tel.: 58 763-90-01, fax: 58 763-90-02
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zarząd Nadmorskiego Centrum Medycznego:

Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny:
Mieczysław Szulc-Cieplicki

 

Członek Zarządu, Dyrektor ds. Lecznictwa i Świadczeń Medycznych:
Mikołaj Ruciński

 

Członek Zarządu, Dyrektor ds. Organizacji i Zabezpieczenia Działalności:
Rafał Szulc-Cieplicki


Wicedyrektor ds. Zabezpieczenia Działalności:
Ewa Mucha


Dyrektor ds. Ekonomicznych,
Główny Księgowy:

Mirosław Szot

 
Dyrektor ds. Informatyki i Jakości Usług:
Michał Szulc-Cieplicki


Dyrektor ds. Zatrudnienia i Płac:
Danuta Janik

 

 

Nadmorskie Centrum Medyczne Sp. z o.o., wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem
KRS: 0000073034,
kapitał zakładowy: 1 000 000 zł,
NIP:
584-24-44-154,
Regon:
192616396

 

 

O firmie
Nadmorskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. została założona w grudniu 2000 roku.

 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Nadmorskie Centrum Medyczne"
rozpoczął działalność w 2002 roku.

 

 Od 1 lipca 2011 roku jest podmiotem wykonującym działalność leczniczą.

 

 Realizując swoje cele, firma stawia do dyspozycji pacjentów jedenaście Domów Medycznych i trzystu siedemdziesięciu pracowników etatowych, w tym ponad 150 lekarzy. Podstawową opieką medyczną objętych jest ponad 100 000 mieszkańców z całego województwa. Liczba ta stale wzrasta. Ilość udzielanych porad specjalistycznych wynosi ok. 600 000 rocznie.

 

  Oferta usług świadczonych przez Nadmorskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. jest szeroka i obejmuje: podstawową opiekę zdrowotną, ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, diagnostykę obrazową, m.in. rezonans magnetyczny, tomograf komputerowy, laboratoryjną, rehabilitację, stomatologię. Prowadzimy działalność profilaktyczną, szpital jednodniowy oraz nocną i świąteczną obsługę chorych.

 

 Działania strategiczne Zarządu Nadmorskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. mają na celu stałe podnoszenie jakości udzielanych świadczeń oraz rozszerzanie działalności poprzez pozyskiwanie nowych miejsc świadczenia usług medycznych. Potwierdzeniem wysokiej jakości procesów wykonawczych w Nadmorskim Centrum Medycznym Sp. z o.o. było wprowadzenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą ISO 9001:2008. W dniu 28 maja 2013 r. Spółka odnowiła Certyfikat Zgodności przyznany przez firmę LLOYD'S REGISTER POLSKA.

nn

 

nZakres świadczeń realizowanych w ramach umowy z NFZ:

 

 konsultacje w ramach podstawowej opieki zdrowotnej: internista, pediatra

 

N

KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE:

 alergolog, angiolog (choroby naczyń), chirurg, chirurg dziecięcy, dermatolog, diabetolog, ginekolog, kardiolog, laryngolog, neurolog, neurolog dziecięcy, okulista, ortopeda, psycholog, pulmonolog, psychiatra, reumatolog, stomatolog, urolog.

 

 

PONADTO:

 rehabilitacja, dzienny ośrodek rehabilitacji ogólnoustrojowej, mammografia, EKG, RTG (cyfrowy), EEG, USG (w tym Doppler), ECHO, próba wysiłkowa, holter EKG i RR, badania laboratoryjne, gastroskopia, kolonoskopia, spirometria, zabiegi w zakresie chirurgii, ortopedii, laryngologii i okulistyki w szpitalu jednodniowym.

 

 

 

 

pomoc email DiLO