Sygnalista

Witamy na stronie dedykowanej sygnalistom

 

Kim jest sygnalista?

Sygnalista to osoba, która jest powiązana z Nadmorskim Centrum Medycznym Sp. z o.o., w kontekście związanym z pracą i dowiedziała się o nieprawidłowości polegającej na naruszaniu prawa w Spółce, które może mieć różnoraki charakter, ale najczęściej wiąże się z działaniem na szkodę firmy w imię chęci zysku.

Kto może zostać sygnalistą?

Sygnalistą może zostać osoba powiązana z Nadmorskim Centrum Medycznym Sp. z o.o. w kontekście związanym z pracą, czyli:

 • pracownik,
 • były pracownik,
 • osoba prowadząca działalność i świadcząca pracę lub usługę na rzecz NCM Sp. z o.o.,
 • osoba zatrudniona na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 • wolontariusz,
 • stażysta,
 • praktykant,
 • kandydat do pracy,
 • osoby pracujące pod nadzorem i kierownictwem wykonawców, podwykonawców i dostawców,
 • pozostałe osoby utrzymujące kontakt z NCM Sp. z o.o., w kontekście związanym z pracą.

 

Kto nie może zostać sygnalistą?

Sygnalistą nie zostanie:

 • Pacjent,
 • osoba, która nie jest powiązana z Nadmorskim Centrum Medycznym Sp. z o.o., w kontekście związanym z pracą,
 • osoba, która działa w złej wierze, w celu zemsty, czy na podstawie domniemanych informacji.

 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Pacjentów Nadmorskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o., o niekorzystanie z systemu w celu składania reklamacji, skarg, czy zażaleń.
Jeżeli macie Państwo uwagi dotyczące usług medycznych świadczonych w naszych Domach Medycznych, to prosimy o złożenie zażalenia w sekretariacie Domu Medycznego lub wypełnienie Karty Satysfakcji Pacjenta dostępnej w każdym Domu Medycznym, bądź o przesłanie wiadomości drogą mailową na adres: ncm@ncm.com.pl

 

O czym sygnalista powinien wiedzieć przed dokonaniem zgłoszenia?

 

Jak dokonać zgłoszenia?

W celu dokonania zgłoszenia o naruszeniu prawa w Nadmorskim Centrum Medycznym Sp. z o.o., w kontekście związanym z pracą należy wejść na stronę internetową www.sygnanet.pl/ncm i wpisać treść zgłoszenia oraz dołączyć załączniki, jeżeli takie występują.

Jakie prawo chroni sygnalistę?

Od dnia 17 grudnia 2021r., Nadmorskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. zobowiązane jest do przestrzegania postanowień Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.

Top