Dane Rejestrowe

Siedziba Spółki:
80-457 Gdańsk-Zaspa ul. Majewskich 26
tel.: 58 763-90-01, fax: 58 763-90-02
e-mail: ncm@ncm.com.pl

 

Nadmorskie Centrum Medyczne Sp. z o.o., wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem
KRS: 0000073034,
kapitał zakładowy: 1 000 000 zł, 
NIP:
 584-24-44-154, 
Regon:
 192616396

 

Nr BDO: 000061529

Top