Inspektor Ochrony Danych

Alicja Dolewska – Krawczyńska, e-mail: iod@ncm.com.pl, adres: ul. Majewskich 26, 80-457 Gdańsk

Top