Organy Spółki

Zarząd Nadmorskiego Centrum Medycznego:

Prezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający: 
Rafał Szulc-Cieplicki

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Sprzedaży, Kontroli i Analityki Świadczeń Medycznych i Lecznictwa:
Mikołaj Ruciński

Dyrektor ds. Ekonomicznych – Główna Księgowa:
Jadwiga Darabasz-Mikulska

Rada Nadzorcza:
Jacek Girdziusz – Przewodniczący
Tomasz Posadzki – V-ce Przewodniczący
Barbara Reiter -Pawłowska – Członek
Adam Landowski – Członek
Krzysztof Walko –  Członek

Top