Organy Spółki

Zarząd Nadmorskiego Centrum Medycznego:

Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny: 
Mieczysław Szulc-Cieplicki

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający:
Rafał Szulc-Cieplicki

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds.  Świadczeń i Lecznictwa:
Mikołaj Ruciński

Dyrektor ds. Ekonomicznych – Główna Księgowa:
Jadwiga Darabasz-Mikulska

Rada Nadzorcza:
Tomasz Posadzki – Przewodniczący
Jacek Girdziusz – V-ce Przewodniczący
Barbara Reiter -Pawłowska – Członek
Adam Landowski – Członek
Rafał Zaborowski –  Członek

Top